Architektonický ateliér SÁTORA ARCHITEKTI je autorskou kanceláří, zabývající se komplexními službami v oboru architektura a urbanismus.

Nabízíme architektonické a projekční služby od vytvoření konceptu architektonického díla či územní studie, přes vypracování a vyřízení dokumentace ke stavebnímu povolení až po zhotovení dokumentace pro provádění stavby a spolupráci v průběhu stavby až do její kolaudace formou autorského dozoru. Provádíme inženýrskou činnost (zajištění veškerých vyjádření dotčených orgánů v konkrétním územním a stavebním řízení) a spolupracujeme s klienty při výběru dodavatele stavby.

Zaměřujeme se na projektové dokumentace rekonstrukcí i novostaveb. Jde především o projekty rodinných domů, bytových domů, komerčních staveb, staveb občanské vybavenosti, veřejných prostranství a interiérů. Rovněž zpracováváme územně plánovací dokumentace, urbanistické studie, regulační plány a odborné posudky v oboru urbanismus a územní plánování a další posouzení např. studie realizovatelnosti souborů staveb apod.

Naše projekty jsou založeny na koncepci účelného dispozičního a konstrukčního řešení a ekonomického způsobu realizace staveb, které jsou dotaženy do nejmenších detailů. Domy navrhujeme našim klientům vždy „na míru“ a na konkrétní pozemek.  Jedná se o objekty, které inteligentně hospodaří s energií a zachovávají maximální uživatelský komfort. V úvahu bereme faktory jako orientace a velikost pozemku, krajinný ráz, povahu okolní zástavby, povětrnostní podmínky, vliv navržené stavby na okolí z hlediska světelné techniky (oslunění a osvětlení) a další faktory. V maximální míře nasloucháme našim klientům a dle jejich přání projekty rozvíjíme. Respektujeme názory a osobnost klienta a také jeho finanční možnosti.

Nabízíme také kompletní servis pro developery v oblasti bytové výstavby. Architektonická kvalita bytových domů a úroveň bydlení sleduje požadavky současného trhu. Klademe důraz na ekonomii a kvalitu architektonického a dispozičního řešení, které odpovídají i náročným klientům. Nabízíme také služby bytového architekta (návrhy interiérů obytných místností, kuchyní, koupelen apod..). Máme zkušenosti s projektováním jak pro menší národní developerské společnosti, tak i pro developerské společnosti mezinárodního významu. Máme stabilní tým trvalých spolupracovníků, složený z architektů a stavebních inženýrů. Spolupracujeme s rozsáhlým týmem specializovaných profesí, díky němuž jsme schopni projektovat zakázky velkého rozsahu.

U projektu každého domu je prvním stupněm dokumentace architektonická studie, po níž následuje dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby, dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru a spolupráce v průběhu výstavby formou autorského dozoru – viz sekce SLUŽBY.

Architektonická studie je prvním a nejdůležitějším krokem v projektu každého domu a základní rozdíl mezi typovým a individuálním projektem. Je to prakticky nejdůležitější část dokumentace, která ušetří investorovi hodně financí při stavbě domu. Studie řeší dispoziční a hmotové řešení domu s velikostí a pozicí oken a dveří, materiálové a barevné řešení, osazení domu do terénu či stávající okolní zástavby apod. Na základě studie je možné provést orientační propočet nákladů na celkovou realizaci objektu vypočtenou z obestavěného prostoru. Ve studii si investor prověří funkčnost své budoucí stavby na skicách, výkresové dokumentaci a v neposlední řadě 3D návrhu či na fyzickém modelu.

U projektů rodinných domů na míru mají klienti jedinečnou možnost komunikovat s architektem už při samotném návrhu rodinného domu na rozdíl od typových projektů, kde se přistupuje ke kompromisům. Klient se může sám rozhodnout, zda by chtěl nízkoenergetický, pasivní, či nulový dům, který mu časem investované peníze šetřením provozních nákladů vrátí. Samozřejmostí je také možnost volby konstrukčního systému (zděný dům, dřevostavba, apod.)

 

Ing.arch. JOSEF SÁTORA, CSc.
1970-76 studium FAST VUT, obor architektura a urbanismus
1977-79 doktorandské studium (CSc.)
1980-96 pedagog FA VUT v Brně
1983-89 stáže na univerzitách v Budapešti/ Římě/ Bělehradě
1988-89 postgraduální studium v oboru Urbanismus a územní plánování na FA VUT v Brně
95-2009 pedagog Ústavu zahradní a krajinářské architektury, ZF MZLU v Brně
96-2018 architektonický ateliér KO-SA (Kopáčik-Sátora)
2004 autorizovaný architekt ČKA
2009-18 pedagog Ústavu architektury, FAST VUT v Brně
2018-nyní SÁTORA ARCHITEKTI s.r.o.
Ing.arch. RADEK SÁTORA | jednatel
2002-08 studium Fakulty architektury VUT Brno
2004-05 studium Fakulty architektury HTW Saarbücken, DE
2006-07 architektonický ateliér Berger+Parkkinen, Vídeň
2008-18 architektonický ateliér KO-SA (Kopáčik-Sátora)
2018-nyní SÁTORA ARCHITEKTI s.r.o.